Kontakt

Adresa: 
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Sektor za nacionalne manjine
Telefon: 011/214-29-74; Faks: 011/313-38-99

Sektor za opšte poslove, međunarodnu saradnju i projekte
Telefon: 011/311-25-10

Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava
Telefon: 011/311-24-05

Kabinet direktora
Telefon: 011/311-45-28; Faks: 011/311-76-07
e-mail:   director@ljudskaprava.gov.rs


Saradnja sa medijima
e-mail: press@ljudskaprava.gov.rs