Zamenik direktora

Dragoljub Acković - rođen je 1952.godine u Osipaonici kod Smedereva.  Srediniom sedamdesetih godina diplomirao je na fakultetu  političkih nauka, a potom i na filozofskom fakultetu - odsek etnologija. Postdiplomske studije nastavio je na pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorske na fakultetu za mir  Ujedinjenih Nacija.

Dragoljub Acković je autor nekoliko stotina tekstova i dvadesetak knjiga koje govore o romskoj problematici. Aktivan je i u romskom političkom pokretu. Bio je prvi predsednik Romske kongresne partije. Član je Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu od 2007.godine i predsednik je Fonda za istraživanje genocida dr Milan Bulajić od 2010.godine.

Od 1. septembra 2011. godine, zamenik je predsednika Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka. Iste godine postao je član Nacionalnog Komiteta za nematerijalnu kulturu Ministarstva kulture i informacionog društva Srbije.

Aktivan je u Svetskoj organizaciji Roma od njenog III Kongresa. Osmog aprila 2013. godine izabran je za Predsednika Svetskog Parlamenta Roma.

Proteklih dvadeset godina bio je zaposlen na radnom mestu urednika romskog programa na prvom programu Radio Beograda. Od septembra 2012. godine zamenik je direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.