Aktivnosti u okviru projekta ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija''

U prostorijama organizacije  Centar za prava deteta, u sredu 9. maja 2018. godine, održan je sastanak u okviru projekta ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija''.

Tema sastanka bilo je dalje razvijanje instrumenta za praćenje dobijenih preporuka Komiteta za prava deteta, kao i kreiranje indikatora koji bi olakšali praćenje samog procesa ispunjavanja preporuka. Članice Koalicije za monitoring ispunjavanja prava deteta, započele su rad na razvijanju indikatora, a ovom prilikom diskutovano je o mogućnosti održavanja konsultacija sa državnim resorima u cilju usaglašavanja istih.

U narednom periodu planirano je održavanje tematskih radionica kako bi se veći broj organizacija civilnog društva aktivno uključio u proces izrade indikatora.

Sastanku su, pored direktorke i predstavnika Centra za prava deteta, prisustvovali nezavisni eksperti, predstavnici organizacija Astra, Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za socijalnu politiku, Užičkog centra za prava deteta i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

 

Projekat ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija'' podržan je od strane Kancelarije UNICEF u Srbiji, a sprovodi ga organizacija Centar za prava deteta uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Ciljevi projekta usmereni su na unapređenje praćenja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz saradnju javnog sektora, organizacija civilnog društva i dece.