JAVNE KONSULTACIJE U POSTUPKU DONOŠENJA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji, započelo postupak javnih konsultacija o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Okrugli stolovi povodom javnih konsultacija održani su:

  • 29. novembra 2017. godine u Novom Sadu u zgradi Skupštine AP Vojvodine (sala na drugom spratu),
  • 4. decembra 2017. godine u Novom Pazaru u zgradi Kulturnog centra, Stevana Nemanje 2 i
  • 5. decembra 2017. godine u Bujanovcu u zgradi Doma kulture, Karađorđa Petrovića 115.

Okrugli stolovi biće održani i

  • 7. decembra 2017. godine u Petrovcu na Mlavi u zgradi Doma kulture, Petra Dobrnjca 179
  • 15. decembra 2017. godine u Subotici, u zgradi nove opštine, sala 1, Trg Lazara Nešića 1 i
  • 18. decembra 2017. godine u Beogradu u Palati Srbije, sala Srbija.

 

Radni tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u formi pregleda odredaba koje se menjaju odnosno dopunjuju možete preuzeti na sledećem linku: Radni tekst Nacrta zakona

Komentari i sugestije na radni tekst Nacrta zakona, kao i prijave za učešće na javnim konsultacijama, sa jasnom naznakom za koji okrugli sto se prijava odnosi, dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na mejl adresu: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs.

Putne troškove na okruglim stolovima učesnici snose sami.

Agenda - Javne konsultacije - Petrovac na Mlavi