Javni poziv Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za podnošenje kandidatura za nosioce mandata specijalnih procedura

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija objavio je poziv za podnošenje kandidatura za nosioce mandata specijalnih procedura.

NAPOMENA: Na podnošenje kandidatura eksperata iz Republike Srbije, odnose se tačka 1. (Specijalni izvestilac o savremenim oblicima rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezanim oblicima netrpeljivosti) i tačka 5. ( Radna grupa za oblast diskriminacije protiv žena u pravu i praksi, član IEG zemalja), poziva za podnošenje kandidatura za nosioce mandata specijalnih procedura Saveta za ljudska prava.

Pojedinačne prijave, koje podrazumevaju i motivaciono pismo, treba dostaviti do 1. juna o.g. preko online aplikacije koja se sastoji iz upitnika i modelirane aplikacije u Word formatu.

 

Javni poziv za podnošenje kandidatura za nosioce mandata specijalnih procedura