Kontinuirane aktivnosti na praćenju antidiskriminacione strategije

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je sastanak sa kontakt osobama i njihovim zamenicima zaduženim u ministarstvima i institucijama za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, povodom četvrtog ciklusa izveštavanja o ostvarenosti Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije. Novim ciklusom izveštaja obuhvaćen je treći i četvrti kvartal 2016. godine, precizirala je Paunović.

Sprovođenje mera i aktivnosti iz Akcionog plana prvenstveno ima za cilj unapređenje položaja osetljivih društvenih grupa koje se nalaze u povećanom riziku od diskriminacije, i  njihova realizacija podleže kontrolama na nivou Vlade, ali i u procesu pridruživanja Srbije EU

Paunovićeva je podsetila da su izveštaji o implementaciji Akcionog plana deo obaveza koje moramo ispuniti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i indikator ispunjenosti Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23: pravosuđe i osnovna prava.

Tokom protekle dve godine održane su brojne obuke kako za kontakt osobe i njihove zamenike, predstavnike u resorima koji su odgovorni za realizaciju Akcionog plana, tako i za predstavnike civilnog društva i lokalne samouprave, a sve u cilju unapređenja koordinacije kako u samoj realizaciji mera i aktivnosti, tako i da bi se unapredio kvalitet samih izveštaja.

Paunovićeva je ukazala da se problemi u realizaciji aktivnosti na koje ukazu kontakt osobe tokom svog rada rešavaju na Vladinom savetu i poručila da su ona, kao predsednik Saveta,  kao i članovi tog Saveta na raspolaganju kontakt osobama kako bi se na što bolji način izvestilo o politikama koje se sprovode u našoj zemlji u oblasti borbe protiv diskriminacije.