Lokalne samouprave imaju važnu ulogu za ostvarivanje prava manjina

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas u Novom Sadu da lokalne samouprave u Srbiji, u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, imaju ključnu ulogu u ostvarivanju njihovih prava. Paunović je otvarajući obuku posvećenu izveštavanju o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina pozdravila napore Vlade AP Vojvodina na polju efikasnijeg ostvarivanja prava svih građana koji žive u pokrajini, posebno ističući posvećenost pokrajinske vlasti na stalnom unapređenju ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

Tome u prilog govori i činjenica da današnjoj obuci prisustvuju predstavnici 41 lokalne samouprave u Vojvodini - istakla je Paunović. Ona je naglasila da je Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, usvojenim 3. marta 2016. godine, predviđeno da svi nosioci aktivnosti, pa i lokalne samouprave u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, kvartalno sačinjavaju Izveštaj o sprovođenju ovog dokumenta u praksi. Kroz obuke Kancelarije za ljudska i manjinska prava prošli su zaposleni iz gotovo 70 lokalnih samouprva od kojih se očekuje da, u narednom periodu, doprinesu boljem uvidu u stanje na terenu.

Proces izveštavanja smo učinili daleko složenijim ali sam sigurna da će i izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za ostavrivanje prava nacionalnih manjina značajno dobiti na kvalitetu, rekla je Paunović, podsećajući da se Akcioni plan  sastoji od 11 poglavlja i 115 aktivnosti koje realizuju 74 učesnika.

Mihalj Nilaš, Potpredsednik pokrajinske Vlade i pokrajinski sekretar za obrzovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice istakao je da su Akcionim planom za ostvarivanje prava manjina aktivnosti definisane na način koji obezbeđuje jasan, precizan i hronološki pregled neophodnih izmena normativnog i institucionalnog okira, unapređenje administrativnih kapaciteta, kao i potreba za poboljšanjem praksi i podizanja svesti.

NJilaš je naveo da je cilj obuke da se predstavnici jedinica lokalnih samouprava upoznaju sa najoptimalnijim i najefikasnijim načinom izveštavanja, principima prikupljanja i analize podataka i unificiranja izveštaja u skladu sa usvojenom formom Izveštaja.

Obuke u Novom Sadu organizovali su Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.