Održan sastanak povodom projekta ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta UN''

Beograd, 30. januar 2018. - U okviru projekta ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta UN'', u utorak 30. januara, održan je sastanak u prostorijama Centra za prava deteta. Na sastanku se diskutovalo o potrebi razvoja instrumenta za praćenje postupanja organa po preporukama Komiteta za prava deteta UN koje je Srbija dobila nakon razmatranja Drugog i Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta.

Sastanku su, pored direktorke i predstavnika Centra za prava deteta, prisustvovali nezavisni eksperti, predstavnici organizacije Astra, Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za socijalnu politiku i Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Projekat ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta UN'' finansiran je od strane Kancelarije UNICEF u Srbiji, a sprovodi ga organizacija Centar za prava deteta uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Ciljevi projekta usmereni su na unapređenje praćenja preporuka Komiteta za prava deteta UN kroz saradnju javnog sektora, organizacija civilnog društva i dece.