Vesti

1 Apr 2013 10:33

Postojeći zakoni, koji se odnose na rad saveta nacionalnih manjina u Srbiji su odlični i jedini problem predstavlja njihovo sprovođenje, zbog čega treba doneti odgovarajuće podzakonske akte, zaključeno je na skupu o unapređenju saradnje države i Saveta naci

29 Mar 2013 09:26

28 Mar 2013 10:29

U Beogradu je danas održana konferencija "Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina" u organizaciji Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih m

26 Mar 2013 10:33

Suzana Paunović, direktorka kancelarije za ljudska i manjinska prava, prvi put nakon imenovanja u ekskluzivnom intervjuu za Trojku govori o stanju u oblasti ljudskih prava u Srbiji, ulozi regulatornih tela i značaju saradnje između vladinih institucija i n

26 Mar 2013 09:36

Kancelarija za ljudska i manjinska prava oragniziovala je, 26.3.2013. godine, pripremni sastanak sa predstavnicima međuministarske radne grupe i tematskih grupa, učesnika u procesu izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije.
Konferencija na kojo

22 Mar 2013 10:38

Na inicijativu grupe za budućnost Dekade Roma u Beogradu je 19.03.2013., u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, održan sastanak sa predstavnicima Vladinog i nevladinog romskog sektora na kome je razgovarano o prošlosti, s

22 Mar 2013 09:40

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava primili su 20.3.2013. profesora Andreas Kofoed Bensted-a i učenike iz škole Den Alternative Skole iz Herolda u Danskoj u sklopu njihove studijska posete Republici Srbiji, radi  informisanja  o ostvari

21 Mar 2013 10:42

21. marta 1960. godine policija je u Šaprvilu, u Južnoafričkoj Republici, otvorila vatru i ubila 69 osoba koje su učestvovale na mirnim demonstracijama protiv zakona o aparthejdu. Šest godina kasnije Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 21. mart

18 Mar 2013 10:54

Socijalekonomski uslovi i marginalizovanost romske zajednice imaju negativan uticaj na zdravlje i informisanost o zdravlju Roma. U poređenju s opštom populacijom, Romkinje i deca imaju slab pristup zdravstvu, a brojna istraživanja pokazuju da veliki broj

14 Mar 2013 11:12

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić sa saradnicama danas je primila učesnice i učesnike „Programa stažiranja za mlade – pripadnike/ce nacionalnih manjina u državnim institucijama Srbije“.
Tokom posete, dvanaestoro stažistkinja i stažis

Pages