Paunović pozvala pripadnike manjina da iskoriste svoje biračko pravo

Beograd, 29. avgust 2018. godine - Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović pozvala je danas pripadnike nacionalnih manjina koji žive u Srbiji da iskoriste svoje biračko pravo, izađu na izbore i izaberu članove svojih nacionalnih saveta. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 4. novembra ove godine.

Paunović je podsetila da je ministar državne uprave i lokalne samouprave raspisao 17. avgusta izbore za članove svih nacionalnih saveta čime su otpočele sve neophodne predizborne radnje, kako bi se izborni proces sproveo na najbolji mogući način.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava smatra da je važno da se pripadnici nacionalnih manjina informišu o biračkim pravima, o izbornom procesu, o potrebi upisa u poseban birački spisak, kao i o važnosti izborne participacije.

Srbija je stvorila sve neophodne uslove da se izbori sprovedu u skladu sa svim domaćim i međunarodnim standardima, kako bi pripadnici nacionalnih manjina mogli da izaberu svoje predstavnike u nacionalnim savetima, radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, istakla je Paunović.

U ovoj izbornoj godini izbori će biti sprovedeni za 22 nacionalne zajednice, od kojih je 18 ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka), a četiri za izbore putem elektorske skupštine (makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska).

Paunović je navela da je na nedavno održanoj sednici RIK-a određeno da je rok za podnošenje izbornih lista 19. oktobar u ponoć. RIK je doneo i preporuku da se izborne liste podnose svakog radnog dana od 9 do 18 časova, uz prethodnu najavu.

Upis birača koji nisu upisani u poseban birački spisak kao i promenu podataka u posebnom biračkom spisku vršiće nadležne gradske i opštinske uprave do zaključenja posebnog biračkog spiska, odnosno do 19. oktobra. Od 19. oktobra do 31. oktobra za promene u posebnom biračkom spisku nadležno će biti Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici ovog ministarstva. Konačan broj upisanih birača biće objavljen posle 1. novembra, dok će zvanični rezultati izbora održanih 4. novembra biti objavljeni 8. novembra.

Paunović je istakla da bez ličnog angažmana pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu njihova prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri, jer je za upis u birački spisak neophodan lični zahtev građana. Upis se vrši na posebnom obrascu koji se u pisanoj formi podnosi  gradskoj ili opštinskoj upravi.

Paunović je uputila poziv svim pripadnicima nacionalnih manjina u našoj zemlji da se upišu u poseban birački spisak, da izađu na izbore 4. novembra i iskoriste svoje pravo da biraju i budu birani.