Paunović se sastala sa podsekretarom UN Adamom Diengom

- Politika Srbije je usmerena na regionalnu saradnju, a poruke i konkretne aktivnosti koje dolaze od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića vode ka stabilnosti odnosa u regionu, istakla je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava na sastanku sa Adamom Diengom, podsekretarom i specijalnim savetnikom generalnog sekretara UN za prevenciju genocida. 

Paunović je istakla da brojni susreti i aktivnosti na inicijativu Srbije dovode do pozitivnih rezultata na planu pomirenja i izgradnje zajedničke budućnosti u ovom delu Balkana.

Paunović je specijalnog savetnika generalnog sekretara UN za prevenciju genocida Adama Dienga upoznala da je Vlada Republike Srbije u februaru 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina do 2020. godine. Pripremljen je radni tekst Tužilačke strategije za istragu i gonjenje ratnih zločina u Srbiji, do 2026. godine, i u pogledu prava žrtava na kompenzaciju planira se izrada Nacionalne strategije sa ciljem unapređenja prava žrtava krivičnih dela, dodala je Paunović.  

Paunović je istakla da je Republika Srbija pokazala nedvosmislenu volju za utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine, koja je manifestovana i kroz uspešnu saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, i kroz postupke pred domaćim organima.

Direktorka Kancelarije je upoznala Dienga da je 24. januara u Ženevi predstavljen izveštaj Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda i da će naša zemlja posvećeno raditi na ispunjavanju preuzetih  obaveza.

U nastavku razgovora, Paunović je naglasila da Srbija sprovodi svoje obaveze iz 8 osnovnih ugovora o ljudskim pravima koje je ratifikovala. 

Srbija je tokom prošle godine odgovorila na preko 300 zahteva tematskih procedura UN, naglasila je Paunović.

Dieng je pohvalio Srbiju na odlično obavljenom poslu u kontekstu UPR-a, i naveo da uspostavljanje vladinog Saveta za UN može poslužiti kao primer dobre prakse drugim zemljama u regionu, a i šire.

Podsekretar je istakao i značaj povezivanja preporuka UN sa ciljevima održivog razvoja, propisanih Agendom UN 2030.

Adam Dieng je istakao da je razlog njegove posete Srbiji i regionu da pomogne u procesu saradnje i pomirenja i pohvalio Srbiju u oblasti vladavine prava i pravnoj zaštiti stanovništva u procesu pridruživanja EU.