Paunović: U januaru predstavljanje izveštaja za UPR

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je pripremni sastanak delegacije koja će Savetu za ljudska prava UN predstaviti izveštaj Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) 24. januara 2018. godine u Ženevi.

Delegaciju čine članovi Vladinog Saveta za praćenje preporuka UN, predstavnici resornih ministarstava i službi Vlade koji su učestvovali u izradi izveštaja, kao i Vrhovni kasacioni sud i  Republičko javno tužilaštvo.

Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda Vlada Srbije usvojila je sednici održanoj 31. oktobra 2017. godine. Izradu izveštaja koordinirala je Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

U izradi ovog izveštaja učestvovali su predstavnici u ministarstvima i službama Vlade koji su prošli odgovarajuće obuke za praćenje preporuka UN za ljudska prava i koje u svojim organima prate njihovo sprovođenje. Doprinos izradi državnog izveštaja dale su i organizacije civilnog društva. U okviru procesa izrade izveštaja održani su konsultativni sastanci i sa nezavisnim državnim organima o načinu njihovog uključivanja u izradu državnog izveštaja.

Paunović je podsetila da je država u prethodnom ciklusu UPR (2013. godine) dobila 144 preporuke, od kojih smo prihvatili da sprovedemo njih 139. Od tada država je ispunila više od 90% preporuka. Usvojeni su brojni zakoni, strategije i akcioni planovi u oblasti ljudskih prava, dodajući da se sprovođenje tih dokumenata redovno prati i o tome izveštava Vlada.

Po prvi put Vlada je uspostavila telo koje je zaduženo da prati sve preporuke koje dobijamo od Ujedinjenih nacija u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava, i to telo sastavljeno je od najviših funkcionera u ministarstvima, istakla je Paunović.

Uspostavaljnje Saveta Vlade za praćenje primene preporuka mehanizama UN su pozdravili UN Komiteti za ljudska prava pri svakom predstavljanju državnih izveštaja nadležnim ugovornim telima, što je potvrda posvećenosti Vlade pitanjima praćenja stanja ljudskih prava i sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Svrha univerzalnog periodičnog pregleda  je da sve države članice UN budu podvrgnute nekoj vrsti kontrole nad poštovanjem ljudskih prava. Kroz ovaj sistem izveštavanja prolaze države članice UN, i sve imaju obavezu da na 4,5 godine daju pregled šta je ispunjeno od preuzetih obaveza, odnosno šta država preduzima da ispuni obaveze koje eventaulno nije do ponovnog pregleda, objasnila je Paunović.

UPR se zasniva na razmatranju izveštaja države i izveštaja Kancelarije visokog komesara za ljudska prava UN na osnovu informacija od ugovornih tela UN i specijalnih procedura UN, kao i informacija od Zaštitnik građana i relevantnih organizacija civilnog društva. U okviru interaktivnog dijaloga učestvuje državna delegacija sa predstavnicima država, članica Saveta za ljudska prava (47) i ostalih zainteresovanih država članica UN.