Paunović uručila nagradu „Duga“

Beograd, 16. maj 2018. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije  Suzana Paunović uručila je danas modnoj urednici i novinarki Ireni Mišović nagradu „Duga“ za doprinos borbi protiv homofobije i transfobije i zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u Srbiji za 2017/2018. godinu.

Obraćajući se prisutnima, Paunović je istakla da veruje da dijalog u Srbiji o svim temama pa i o položaju i pravima LGBTI osoba predstavlja najbolji put ka prevazilaženju problema na individualnom i na društvenom planu.

Dijalog je najbolji put ka otvorenom prihvatanju drugih, koji su drugačiji od nas, uz prihvatanje da razlike ne moraju voditi u sukobe, navela je Paunović.

Paunović je istakla da razgovor, uvažavanje drugačijeg mišljenja, razumevanje kritike, strpljenje, otvorenost, suočavanje sa sobom,  profesori u školama koji uče decu toleranciji, mediji koji treba da imaju i edukativnu ulogu su način da popravimo odnos jednih prema drugima, u raznim oblastima.

Paunović je naglasila da Srbija ima usvojene antidiskriminacione zakone i da izveštaji relevantnih međunarodnih tela i organizacija potvrđuju da se oblast ljudskih i manjinskih prava u Srbiji unapređuje. Nivo diskriminacije manjinskih grupa i pripadnika nacionalnih zajednica jeste u opadanju, ali smo svesni da nas u narednom periodu očekuje još puno posla. 

Ostvareni napredak ne može umanjiti potrebu i značaj pokretanja dijaloga o toleranciji i poštovanju sagovornika sa kojima se ne slažemo u javnom govoru i delovanju, istakla je Paunović.

Na kraju svog obraćanja, Paunović je citirala reči predsednice Vlade: „Koliko je za jednu porodicu, bez obzira na to gde na planeti živi, problematično, kada se suoči sa orijentacijom nekog svog člana koja odudara od porodične tradicije, jednako je i za društvo u celini traumatično menjanje ukorenjenih stereotipa i stavova. Srbija nije izuzetak u tome, a mislim da smo, poslednjih godina, uz veliki napor koji smo uložili u prihvatanju različitosti dosta napredovali“.
 

Nagradu "Duga" je ustanovila GSA i ona se od 2013. dodeljuje svake godine povodom 17. maja - Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, a za doprinos borbi protiv homofobije i transfobije i zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji u prethodnih godinu dana.