Paunović za RTS: Važna uloga lokalnih samouprava u ostvarivanju prava manjina

Beograd, 1. oktobar - Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je danas da se iz kvartala u kvartal realizuje gotovo 70 odsto aktivnosti predviđenih Akcionim planom za nacionalne manjine

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je danas da se iz kvartala u kvartal realizuje gotovo 70 odsto aktivnosti predviđenih Akcionim planom za nacionalne manjine.

Osim nacionalnih saveta, državnih i javnih institucija i lokalne samouprave dužne su da podnose tromesečne izveštaje o svom radu u sprovođenju tog Plana.

 Akcioni plan propisuje i obaveze lokalnih vlasti, zbog čega su obuku prošli zaposleni iz više od 70 opština, što će pomoći lokalnim vlastima da sastavljaju izveštaje o tome šta rade u vezi sa unapređenjem položaja nacionalnih manjina, koje podnose Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

"Važno nam je kako se proces odvija tamo gde ljudi žive, gde je prva adresa na koju se obraćaju. Zaposleni koji su prošli obuku smatraju da će im ta znanja značajno pomoći u radu", dodala je Paunović za RTS.