Sastanak sa predstavnicima Komiteta eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

Sastanak predstavnika republičkih i pokrajinskih državnih organa sa predstavnicima Komiteta eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima održaće se 1. marta 2018. godine u Palati Srbija, sa početkom u 10 časova.

Komitet eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima je u poseti Republici Srbiji u periodu od 26. februara do 1. marta 2018. godine, i to je telo koje ispituje primenu Povelje.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije pripremila je, u saradnji sa nadležnim organima, Četvrti periodični izveštaj o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Srbiji, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici 31. oktobra 2017. godine.