Savet za prava deteta o Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

- Komitet za prava deteta UN usvojio je 21. juna 2017. godine Opšti komentar broj 21 o deci u uličnoj situaciji, koji je izrađen nakon procesa regionalnih konsultacija, u kojima je učestvovalo 327 dece i mladih iz 32 zemlje, istakla je član Saveta za prava deteta i  direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović na danas održanoj konstitutivnoj sednici ovog Saveta.

Paunović je naglasila da je glas dece koji ukazuje pre svega na potrebu za poštovanjem, dostojanstvom i pravima, sadržan u ovom komentaru.

Kao članica Konvencije o pravima deteta Srbija je aktivno učestvovala u pripremi Opšteg komentara 21, podsetila je Paunović.

Prema njenim rečima, kroz ovaj komentar Komitet za prava deteta preporučio je da se koristi termin „deca u uličnoj situaciji“. On podrazumeva pre svega decu čiji život i/ili rad zavisi od ulice, bilo da su sama, sa vršnjacima ili s porodicom, ali i širu populaciju dece koja su oformila čvrste veze s javnim površinama i kojoj ulica igra važnu ulogu u svakodnevnom životu i identitetu, navela je Paunović.

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za demografiju i populacionu politiku i predsednik Saveta za prava deteta Slavica Đukić Dejanović izjavila je da se na konstitutivnoj sednici Saveta za prava deteta razgovaralo o Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, koja treba da uđe u javnu raspravu.
Đukić Dejanović je rekla da se jedan od ključnih zadataka odnosi na to da se ustanovi šta se sve može uraditi na prevenciji nasilja nad decom u našoj zemlji, ali i da se Savet upozna sa ciljevima održivog razvoja kroz prizmu interesa i prava deteta.

Ona je navela da je jedna od tema ove sednice bio i Protokol o zaštiti dece čiji je život i rad vezan za ulicu, ali i ciljevi održivog razvoja u svetlu zaštite prava deteta.

Đukić Dejanović je, govoreći o nasilju nad decom, ali i o vršnjačkom nasilju, rekla da je važna podrška porodici, uz napomenu da donosioci odluka ne mogu da se bave samo posledicama, već je bitno da se bave i uzrocima.

Sednici su prisustvovali i članovi Saveta koji su iz ministarstava za rad, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, nauke i tehnološkog razvoja, kulture i informisanja, pravde, omladine i sporta, državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici nevladinog sektora i istaknuti eksperti iz oblasti prava deteta.