Suzana Paunović gošća emisije "Srbija on lajn"

Gošća u emisiji „Srbija on lajn“, bila je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Na početku gostovanja je pušten spot u kome se promovišu nacionalne manjine u Srbiji, direktorka Paunović je objasnila da je spot snimljen kao početak kampanje promovisanja naše različitosti, i nacionalne i kulturne i jezičke. Do decembra će biti aktivnosti koje će se emitovati preko televizije, bilborda i radija, i nadamo se često emitovanju ovog spota, rekla je Paunović.

I nacionalni saveti su zajedno sa nama učestvovali u pravljenju spota. Veoma je značajno za sve nas što se Srbija brine za nacionalne manjine koje žive u njoj, i ovaj spot to promoviše. Od prošlog sajma koji je bio posvećen nacionalnim manjinama mi sarađujemo i sajam koji sledi će se održavati u još većem prostoru i promovisaćemo manjine i njihove savete. U Srbiji postoji 21 nacionalna manjina ima svoj nacionalni savet, 26 manjinskih zajednica postoji i postoji veći broj građana Srbije koji se pojedinačno izjašnjavaju da pripadaju drugim nacionalnim manjinama. Srbija podržava svoje nacionalne savete i zaista je specifična po tome.

„Zajedno, mi smo Srbija“, je slogan ove kampanje i predstavlja srž samog projekta.