Трећи периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у РС

Савет министара Савета Европе усвојио је 1. јула 2015. године Резолуцију CM/ResCMN(2015)8 о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији.

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији (српски)

Резолуција о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина у Србији (енглески)

Ciklus:

Tip:

Sektor:

Oblast: