UPR - Универзални периодични преглед

Glavni dokument: 
УПР

Универзални периодични преглед је нови механизам надзора поштовања људских права у  земљама  чланицама Уједињених нација који је дат у манадат Савету за људска права Резолуцијом Генералне скупштине УН 60/251 од 15. марта 2006. године.

Универзални периодични преглед  Савет за људска права  остварује  разматрањем  три основна  документа ( државни  извештај о стању људских права,  извештај Канцеларије високог комесара за људска права који се заснива на извештајима уговорних тела УН и  информацијама  специјалних процедура  УН,  извештај Канцеларије високог комесара УН за људска права који се заснива на информацијама невладиних организација и других заинтересованих субјеката) и  усменим дијалогом са државном делегацијом.  Преглед се спроводи у оквиру Радне групе Савета за људска права.

Током првог  циклуса Универзалног периодичног прегледа који је  трајао од  2008-2011. године  размотрено је стање људских права у 192 државе. За сваку државу усвојен је извештај о стању људских права који садржи сажетак свих корака прегледа, закључке и препоруке, као и  обавезе које је држава добровољно преузела. Република Србија  је  кроз први циклус Универзалног периодичног прегледа  прошла  5. децембра 2008. године и добила 24 тематски груписане препоруке од којих је прихватила 18.

Други циклус Универзалног периодичног прегледа  ће се одвијати у периоду од 2012-2016. године. Република Србија треба да прође кроз други циклус Универзалног периодичног прегледа  почетком 2013. године.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Управа за људска и мањинска права је започела процес израде државног извештаја Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа.

За више информација о UPR, посетите линкове:

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.upr-info.org/

Релевантни документи везани за Републику Србију у 1. циклусу Универзалног периодичног прегледа, могу се наћи на:http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/RSSession3.aspx

Одговори РС на закључке и препоруке из нацрта Извештаја радне групе савета за људска права УН за процес UPR-а

Human Rights Council Universal Periodic Review (Second Cycle)

Нови модалитети Универзалног периодичног прегледа за други циклус

 

Влада Републике Србије је на седници 18. октобра 2012. године усвојила Закључак о прихватању извештаја Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа који је сачињен у складу са ставом 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права Уједињених нација.

Извештај за други циклус УПР српски

Izveštaj za drugi ciklus UPR  engleski

Tip:

Sektor:

Oblast:

Povezane vesti: 
23 Aug 2017 13:16

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић oдржала је у Палати „Србија“ консултативни састанак поводом