UPR - Универзални периодични преглед

Glavni dokument: 
УПР

Универзални периодични преглед је нови механизам надзора поштовања људских права у  земљама  чланицама Уједињених нација који је дат у манадат Савету за људска права Резолуцијом Генералне скупштине УН 60/251 од 15. марта 2006. године.

Универзални периодични преглед  Савет за људска права  остварује  разматрањем  три основна  документа ( државни  извештај о стању људских права,  извештај Канцеларије високог комесара за људска права који се заснива на извештајима уговорних тела УН и  информацијама  специјалних процедура  УН,  извештај Канцеларије високог комесара УН за људска права који се заснива на информацијама невладиних организација и других заинтересованих субјеката) и  усменим дијалогом са државном делегацијом.  Преглед се спроводи у оквиру Радне групе Савета за људска права.

Током првог  циклуса Универзалног периодичног прегледа који је  трајао од  2008-2011. године  размотрено је стање људских права у 192 државе. За сваку државу усвојен је извештај о стању људских права који садржи сажетак свих корака прегледа, закључке и препоруке, као и  обавезе које је држава добровољно преузела. Република Србија  је  кроз први циклус Универзалног периодичног прегледа  прошла  5. децембра 2008. године и добила 24 тематски груписане препоруке од којих је прихватила 18.

Други циклус Универзалног периодичног прегледа  ће се одвијати у периоду од 2012-2016. године. Република Србија треба да прође кроз други циклус Универзалног периодичног прегледа  почетком 2013. године.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Управа за људска и мањинска права је започела процес израде државног извештаја Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа.

За више информација о UPR, посетите линкове:

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.upr-info.org/

Релевантни документи везани за Републику Србију у 1. циклусу Универзалног периодичног прегледа, могу се наћи на:http://www.ohchr.org/en/HRBodies/UPR/Pages/RSSession3.aspx

Одговори РС на закључке и препоруке из нацрта Извештаја радне групе савета за људска права УН за процес UPR-а

Human Rights Council Universal Periodic Review (Second Cycle)

Нови модалитети Универзалног периодичног прегледа за други циклус

 

Влада Републике Србије је на седници 18. октобра 2012. године усвојила Закључак о прихватању извештаја Републике Србије за други циклус Универзалног периодичног прегледа који је сачињен у складу са ставом 5. Анекса Резолуције 16/21 Савета за људска права Уједињених нација.

Извештај за други циклус УПР српски

Izveštaj za drugi ciklus UPR  engleski
 

Нацрт извештаја за III циклус УПР-а

Канцеларија за људска и мањинска права израдила је Нацрт извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права (УПР).

У изради извештаја учествовала су ресорна министарства и службе Владе, односно контакт особе и заменици контакт особа који су задужени у Савету за праћење примене препорука механизама УН за људска права, којима се посебно захваљујемо на доприносу и посвећености на изради овог документа.

Од априла месеца, када је формирана Радна група у Канцеларији за људска и мањинска права за израду државног извештаја за III циклус УПР-а,  одржано је девет консултативних састанака са контакт особама задуженим за израду државног извештаја.

Такође, обављене су консултације са независним државним органима, као и са организацијама цивилног друштва о начину уључивања у израду државног извештаја.

Организације цивилног друштава, Комитет правника за људска права, Амиту, Центар за права детета дале су свој допринос изради државног извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, подацима са терена који говоре о остваривању права детета, жена и старијих, као и виђењем своје улоге у спровођењу препорука, али како Влада и локалне самоуправе могу да унапреде процес имплементације и праћења препорука које Србија добија од механизама УН за људска права.

Значајну подршку пружиле су Канцеларија Високог комесара за људска права и Мисија ОЕБС у Србији.

На седници Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права 31. октобра 2017. године ће бити представљен Извештај Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа где ће, поред чланова Савета, бити позвани сви релевантни актери.

Нацрт извештаја за Трећи циклус УПР-а

Нацрт Анекса за УПР

Брошура о примени препорука механизама УН за људска права - искуство Републике Србије

Brochure on the implementation of the recommendations of the UN human rights mechanisms-the experience of the Republic of Serbia

Tip:

Sektor:

Oblast:

Povezane vesti: 
14 Феб 2018 11:36

За шест месеци примене Закона о заштити жртава породичног насиља више од 30.000 жена је пријавило породично насиље, донето је 6.000 појединичних планова за жене које су биле жртве насиља, а 9.000 насилника исељено из својих станова, изјавила је председница Савета за праћење при

22 Дец 2017 13:26

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је припремни састанак делегације која ће Савету за људска права УН представити извештај Републике Србије у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа (УПР) 24. јануара 2018. године у Женеви.

2 Нов 2017 21:46

Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. октобра 2017. године усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа. Извештај jе достављен и Уједињеним нацијама у Женеви.