ЛГБТ пројекат Савета Европе ,,Борба против дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета''