Услуге организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2016. години, по партијама: