Акциони план за остваривање права националних мањина

Усвајањем Акционог плана за преговарачко поглавље 23 (у даљем тексту: АП ПГ 23) Република Србија је поставила стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области основних људских и мањинских права и слобода. АП ПГ 23 идентификује потребу за унапређењем положаја националних мањина и предвиђа израду посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина (у даљем тексту: Акциони план).

Основни оквир за израду Акционог плана представљају Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савета Европе, Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, као и Извештај Експертске мисије Европске комисије за националне мањине Акциони план представља средњорочни стратешки документ који садржи стратешке циљеве постављене у складу са препорукама  Саветодавног комитета Оквирне конвенције Савета Европе, а чија реализација је неопходна за отклањање уочених недостатака у спровођењу права и слобода националних мањина.

У циљу израде Акционог плана формирана je мултиресорна радна група састављена од релевантних државних и покрајинских органа, представника националних савета националних мањина и представника Савета Европе и организацијацивилног друштва. Акциони план је развијан кроз широк инклузиван процес у циљу обезбеђивања максималног могућег ниво консензуса свих актера и пружања могућности националним мањинама да преко својих представника обезбеде највећи степен учешћа у обликовању овог кључног документа за остваривање права националних мањина. У циљу остваривања транспарентности рада радне групе сви састанци су били отворени за представнике амбасада и међународних организација.

Акциони план садржи прецизно исказане носиоце активности на чији терет су опредељена средства као и прецизиран извор финансијских средстава. Акциони план садржи исказане процене вредности активности исказане у складу са Стандардном методологијом исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана.

Буџетска средства исказана у тексту Акционог плана у еврима, сматрају се њиховим износима у динарској противредности. Средства за реализацију активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединица локалних самоуправа, донаторских средстава, IPA претприступних фондова и билатералних донација.

Акциони план за спровођење права националних мањина

 

Povezani dokumenti: 
Povezane vesti: 
6 Дец 2017 18:47

Влада Србије посвећена је спровођењу свих обавеза које су утврђене Акционим планом за остваривање права националних мањина, изјавила је директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

3 Oct 2017 11:24

Београд, 1. октобар - Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић изјавила је данас да се из квартала у квартал реализује готово 70 одсто активности предвиђених Акционим планом за националне мањине

13 Sep 2017 19:04

Отварајући састанак поводом представљања Четвртог извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да се овај