Јавна набавка мале вредности: Услуга организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2017. години

Јавна набавка: Услуга организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2017. години, по партијама (број  У-1/2017)

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Tip:

Datum ažuriranja: 
19. Апр 2017.