Нацрт четвртог извештаја о праћењу АП

Канцеларија за људска и мањинска права сачинила је упитник, чији је циљ био прикупљање података о  имплементацији Акционог плана за мере и активности планиране за трећи и четврти квартал 2016. године

Канцеларија је организовала попуњавање Упитника и доставила га на адресе 17 (словима: седамнаест) реализатора мера за које су планиране активности за ова два квартала.

Нацрт четвртог извештаја о праћењу Акционог плана

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
23. Oct 2017.