Нацрт петог извештаја о праћењу АП

Канцеларија је сачинила упитник у циљу прикупљања података о реализацији мера из Акционог плана планираних за први и други квартал 2017. године и доставила га на адресе 17 (словима: седамнаест) реализатора мера.

Нацрт петог извештаја о праћењу Акционог плана

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
24. Oct 2017.