Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у РС

Влада Републике Србије, на седници одржаној 31. октобра 2017. године, усвојила је четврти периодични Извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима који се односи на период 2013 – 2015. година.

Извештај је достављен и генералном секретару Савета Европе.

 

Четврти периодични извештај

Fourth Periodical Report

 

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: