ИПА 2013 – Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима у Републици Србији

 

Пројекат „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима у Републици Србији“, вредан 1,37 мил. евра финансира Европска унија, суфинансира Република Србија, а спроводи конзорцијум који предводи КПМГ д.о.о. Београд.

Корисници пројекта су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

Циљ пројекта је да допринесе паметном, одрживом и инклузивном расту у Републици Србији кроз промоцију и унапеђење социјалног укључивања ромске популације што ће омогућити бољи животни стандард у складу са циљевима утврђеним Стратегијом Европа 2020 и приближавање ЕУ стандардима у областима запошљавања, образовања, социјалне заштите и становања.

 

Информативни лист пројекта

Tip:

Sektor:

Oblast:

Datum ažuriranja: 
17. Јан 2018.