О Kанцеларији

Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; општа питања положаја припадника националних мањина; праћење положаја припадника националних мањина које живе на територији Републике Србије и остваривања мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама.

Уредба о канцеларији

Шематски приказ организационе структуре Канцеларије (срб.)

Шематски приказ организационе структуре Канцеларије (енг.)

 

100 дана рада Владе - Канцеларија за људска и мањинска права