Контакт

Адреса: 
Канцеларија за људска и мањинска права
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Сектор за националне мањине
Телефон: 011/214-29-74; Факс: 011/313-38-99

Сектор за опште послове, међународну сарадњу и пројекте
Телефон: 011/311-25-10

Сектор за унапређење и заштиту људских права
Телефон: 011/311-24-05

Кабинет заменика директора
Телефон:: 011/213-25-51; Факс: 011/213-33-39
e mail:   dragoljub.ackovic@ljudskaprava.gov.rs

Кабинет директора
Телефон: 011/311-45-28; Факс: 011/311-76-07
e-mail:   director@ljudskaprava.gov.rs


Сарадња са медијима
e-mail: press@ljudskaprava.gov.rs