Прес

24 Oct 2013 21:24

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, присуствовала је обележавању једног од четири празника хрватске националне мањине који се званично обележавају у Србији. Свечана манифестација поводом прославе Дана рођења бана Јосипа

24 Oct 2013 21:15

У Извештају Европске комисије о напретку Србије у процесу европских интеграција за 2013. годину, који је објављен 16. октобра 2013. године, када је реч о људским правима и заштити мањина дата је општа оцена да законодавни и институционални оквир за н

24 Oct 2013 20:44

Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са Асоцијацијом ДУГА организује представљање обука запослених у свим центрима за социјални рад широм Србије за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица, у складу са програмом ,,

23 Oct 2013 21:19

Оперативни закључци Семинара о социјалном укључивању Рома
Тим за сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сиромаштва, Kaнцeлaриja за људска и мањинска права и Европска комисиja организовали су Сeминaр под називом „Сoциjaлнo укључивaњe Poмa и Poмкињa у Peпубли

23 Oct 2013 14:18

У уторак, 22. октобра 2013. године одржан је први састанак Управног одбора пововдом почетка овогодишњег Програма стажирања.
Пројекат Програм стажирања за младе – припаднике националних мањина у државним институцијама у Србији спроводи Канцеларија за

22 Oct 2013 16:25

Генерални секретар Владе Вељко Одаловић и директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић сусрели су се са Високим комесаром ОЕБС-а за националне мањине Астрид Торс.
На састанку је истакнуто да Србија поклања изузетну пажњу заштити

21 Oct 2013 11:20

На основу члана 11. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о сарадњи у области заштите националних мањина („Службени лист СЦГ - Међународни уговори”, број 14/04) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла

Pages