Прес

3 Sep 2013 08:48

ЗАВРШЕНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ И УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РАДУ УПРАВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ

У оквиру свог делокруга, Канцеларија за људска и мањинска права, између осталог, прати положа

3 Sep 2013 08:00

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић оценила је да је у неким областима Србија обезбедила виши степен заштите људских и мањинских права од појединих чланица ЕУ.
"Оцене су позитивне. У извештајима се истиче да Србија св

2 Sep 2013 13:21

Високи комесар УН за људска права,N. Pillay је на позив Владе Републике Србије боравила у првој званичној посети нашој земљи од 17-18. јуна 2013. године и том приликом посетила Канцеларију за људска и мњинска права

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕЉУДСКА П

28 Aug 2013 09:27

У неким областима Србија је обезбедила виши степен заштите људских и мањинских права од појединих чланица ЕУ. То у разговору за „Новости“ тврди Сузана Пауновић, директор Канцеларије за људска и мањинска права. Она каже да ће обавеза наше земље у пр

27 Aug 2013 13:23

Министарство правде и државне управе полазећи од члана 40. став 1. тачка 1. Закона о националним саветима националних мањина донело је 17. јула 2013. године Решење о распуштању Националног савета буњевачке националне мањине. Рад Националног савета

26 Aug 2013 07:21

Канцеларија за људска и мањинска права у складу са својим надлежностима и одредбама члана 19. Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (САТ), израдила јеДруги периодични извештај Републике Србије

Pages