Прес

9 Oct 2013 11:16

Канцеларија за људска и мањинска права позива младе – припаднике албанске, бошњачке и ромске националне мањине да се пријаве на конкурс за „Програм стажирања за младе – припаднике мањина у државним институцијама у Србији“.
Шестомесечни Програм стажи

4 Oct 2013 14:14

Посебан међународноправни оквир права припадника националних мањина у Републици Србији чине билатерални споразуми о заштити националних мањина. Споразуми гарантују висок ниво заштите мањинских права и предвиђају установљење међувладиних мешовитих тел

4 Oct 2013 13:23

Канцеларија за људска и мањинска права је примила захтеве организатора Београд Прајда 2013, па је у складу са поменутим захтевима и захтевима организационог одбора Београд Прајда за 2012. годину сачинила преглед спроведених активности релевантних з

4 Oct 2013 13:22

Водич даје одговор на многа кључна питања попут: ко води преговарачки процес? Како се он одвија? Шта су правне тековине Европске уније и на којим принципима се оне заснивају? Зашто 35 поглавља? Шта је то screening? Како се креирају мерила за отвара

4 Oct 2013 13:21

Сузана Пауновић, директорка Владине Канцеларије за људска и мањинска права и Гордана Мохоровић, шеф одсека у Канцеларији, учествују на Конференцији ОСЦЕ/ОДИХРА посвећеној "Људској димензији 2013", у Варшави.На Конференцији учествују представници 57

4 Oct 2013 13:20

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална Скупштина УН 14. децембра 1990, са циљем да се нагласи важност осигуравања животног окружења које се може прилагод

4 Oct 2013 13:19

Интервју поводом 1. октобра Дана старијих са Сузаном Пауновић, директорком Владине Канцеларије за људска и мањинска права

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила

4 Oct 2013 13:17

На шта се стварно мисли када кажемо да неки пројекат треба евалуирати? Ово питање је свакако значајно када пројекти имају конкретне циљеве (нпр. изградњу моста, пута), али да ли је нешто различито када су у питању пројекти који имају за циљ нпр. пром

4 Oct 2013 13:16

На основу Уредбе о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору (“Сл.гласник РС” број 76/2013) унети су п

4 Oct 2013 13:16

Директорка за људска и мањинска права др Сузана Пауновић, присуствовала је данас Округлом столу „Pro-femina 2013“ на тему „Здравље жена у Србији“, одржаном у хотелу Hyatt Regency у Београду.
Тема „Здравље жена у Србији“ је врло актуелана и отвара

Pages