Прес

26 Sep 2013 18:33

Директорка Канцелараји за људска и мањиска права Сузана Пауновић ће сутра, 27. септембра са Европским комесаром за запошљавање, социјална питања и инклузију Ласлом Андором обићи ромске породице у насељу Макиш 1 у Београду.
У оквиру Акционог плана

26 Sep 2013 08:47

Представници градске управе, полиције и ромских организација одржали су састанак са представницима Савета за унапређење положаја Рома Владе Републике Србије, Срђаном Шајином и Драгољубом Ацковићем, ради анализе стања и упознавања са предлозима како

24 Sep 2013 11:13

Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права и Гордана Мохоровић, шеф одсека у Канцеларији, токомODIHR конференције "Људска димензија 2013" која се одржава Варшави, имале су петнаестоминутни састанак са Judith Kiers, programme

19 Sep 2013 14:09

У оквиру пројекта ИПА 2011 „Спровођење антидискриминационих политика“ у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права и службом Повереника за заштиту равноправности, одржан је први дан дводневне „Обуке за унапређење јавног и медијског наступа“

19 Sep 2013 08:33

Overview of the most significant activities that were initiated or implemented by the Office for Human and Minority Rights, and the activities aimed to improve the situation of Roma in which the Office has participated in the period from January 1,

18 Sep 2013 09:45

У понедељак, 16. септембра 2013. године, у свечаној сали „Београд“, Палате „Србија“ Канцеларија за људска и мањинска права је представила свој Годишњи извештај организацијама цивилног друштва.
Скуп су отворили Сузана Пауновић, директорка Канцелари

17 Sep 2013 10:47

Преглед најзачајнијих активности које је иницирала или реализовала Канцеларија за људска и мањинска права, као и активности у којима је Канцеларија учествовала, у периоду од 1. јануара 2013. у вези са унапређењем положаја Рома:

Влада Србије је

16 Sep 2013 08:13

У понедељак, 16. септембра 2013. године, у свечаној сали „Београд“, Палате „Србија“, Канцеларија за људска и мањинска права организује Презентацију годишњег извештаја коме ће присуствовати више од 50 учесника из невладиног сектора.
Овом приликом К

12 Sep 2013 11:09

У оквиру ИПА 2011 пројекта „Спровођење антидискриминационих политика“ сачињен је План комуникације Канцеларије за људска и мањинска права, чији је Нацрт представљен у јулу 2013. године.
У веома широком консултативном процесу учествовали су бројни

Pages