Прес

9 Sep 2013 10:54

Поводом 20. годишњице Светске конференције о људским правима одржане 1993. године у Бечу, Република Аустија је у сарадњи са Канцеларијом Виског комесара УН, Институтом за људска права Лудвиг Болцман и Европским центром за обуку и истраживање демокр

4 Sep 2013 16:32

Србија је у претходном периоду направила помак када је у питању положај националних мањина, тврди директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, али упозорава да се стандарди које смо усвојили у тој области не примењују у потпун

4 Sep 2013 09:48

Канцеларија за људска и мањинска права објавила је данас, 3. септембра, јавни позив организацијама цивилног друштва за достављање предлога пројеката усмерених на унапређење положаја Рома који је отворен до 30. септембра 2013. Конкурс се реализује у

3 Sep 2013 10:36

Канцеларија за људска и мањинска права је 2. септембра 2013. године упутила честитку поводом почетка нове школске године ученицима који користе неки од видова образовања на матерњем језику преко националних савета албанске, бошњачке, бугарске, буње

3 Sep 2013 09:08

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена ("Службени лист СФРЈ -Међународни уговори", бр. 11/81) усвојена је на Генералној скупштини УН 18. децембра 1979. године, а ступила је на снагу 3. септембра 1981. године. Конвенција је међунар

3 Sep 2013 08:48

ЗАВРШЕНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ И УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РАДУ УПРАВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ

У оквиру свог делокруга, Канцеларија за људска и мањинска права, између осталог, прати положа

3 Sep 2013 08:00

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић оценила је да је у неким областима Србија обезбедила виши степен заштите људских и мањинских права од појединих чланица ЕУ.
"Оцене су позитивне. У извештајима се истиче да Србија св

2 Sep 2013 13:21

Високи комесар УН за људска права,N. Pillay је на позив Владе Републике Србије боравила у првој званичној посети нашој земљи од 17-18. јуна 2013. године и том приликом посетила Канцеларију за људска и мњинска права

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕЉУДСКА П

Pages