Прес

16 Sep 2013 08:13

У понедељак, 16. септембра 2013. године, у свечаној сали „Београд“, Палате „Србија“, Канцеларија за људска и мањинска права организује Презентацију годишњег извештаја коме ће присуствовати више од 50 учесника из невладиног сектора.
Овом приликом К

12 Sep 2013 11:09

У оквиру ИПА 2011 пројекта „Спровођење антидискриминационих политика“ сачињен је План комуникације Канцеларије за људска и мањинска права, чији је Нацрт представљен у јулу 2013. године.
У веома широком консултативном процесу учествовали су бројни

9 Sep 2013 10:54

Поводом 20. годишњице Светске конференције о људским правима одржане 1993. године у Бечу, Република Аустија је у сарадњи са Канцеларијом Виског комесара УН, Институтом за људска права Лудвиг Болцман и Европским центром за обуку и истраживање демокр

4 Sep 2013 16:32

Србија је у претходном периоду направила помак када је у питању положај националних мањина, тврди директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, али упозорава да се стандарди које смо усвојили у тој области не примењују у потпун

4 Sep 2013 09:48

Канцеларија за људска и мањинска права објавила је данас, 3. септембра, јавни позив организацијама цивилног друштва за достављање предлога пројеката усмерених на унапређење положаја Рома који је отворен до 30. септембра 2013. Конкурс се реализује у

3 Sep 2013 10:36

Канцеларија за људска и мањинска права је 2. септембра 2013. године упутила честитку поводом почетка нове школске године ученицима који користе неки од видова образовања на матерњем језику преко националних савета албанске, бошњачке, бугарске, буње

3 Sep 2013 09:08

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена ("Службени лист СФРЈ -Међународни уговори", бр. 11/81) усвојена је на Генералној скупштини УН 18. децембра 1979. године, а ступила је на снагу 3. септембра 1981. године. Конвенција је међунар

Pages