Пауновић предводи делегацију Србије пред УН у Женеви

Делегација Србије представиће II-V периодични извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (CERD) на 94. заседању    Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у Женеви, 21. и 22. новембра 2017. године.

Делегацију Србије предводиће директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић, а чланови делегације су представници министарстава и служби Владе који су учествовали у изради извештаја.

Израду извештаја координирала је и припремила Канцеларија за људска и мањинска права, а сачињен је на основу прилога надлежних министарстава и служби Владе, Републичког завода за статистику и секретаријата у АП Војводина. Допринос изради извештаја дале су и организације цивилног друштва и независни државни органи својим прилозима.

Задатак делегације је да члановима Комитета пружи одговоре и уверења да Република Србија поштује обавезе преузете ратификацијом Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације и да ће предузимати мере за превенцију и укидање расне дискриминације.

Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације је међународно-правни инструмент о људским правима обавезујућег карактера који се заснива на принципима достојанства и једнакости свих људи.