Пауновић: Градимо праведнији свет за особе са инвалидитетом!

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом Сузана Пауновић директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права поручује да овај дан обележавамо под оквиром достизања 17 циљева одрживог развоја Агенде 2030, познатијих као „трансформација света“. Њихова улога је и изградња инклузивнијег и праведнијег света за особе са инвалидитетом.

Пауновић подсећа да се ове године обележава десет година од усвајања Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, и да је Србија као једна од 166 држава ратификовала ову Конвенцију 2009. године. Србија је ове године Комитету за права особа са инвалидитетом представила први извештај од ратификације Конвеннције о правима особа са инвалидитетом, након чега је Комитет држави упутио 32 препоруке које се односе на унапређивање положаја особа са инвалидитетом у Србији. 

Комитет УН за права ОСИ поред два Општа коментара који се односе на питање приступачности и једнакости пред законом, у августу месецу усвојио два нова општа коментара, о женама и девојчицама са иналидитетом и о праву на инклузивно образовање. 

Рад са професионалцима који су одговорни за приступ правима и услугама је пођеднако важан као и рад са широм заједницом у циљу превенције дискриминације, и да ће се у наредном периоду на овим питањима интензивно радити. 

Чињеница да неко има инвалидитет, не сме бити доминантни разлог за одузимање пословне способности. У 2015. години стратељска заштита је примењена на 12.493 особа. Од тог броја 93% корисника је потпуно лишено пословне способности, док је 7% делимично лишено пословне способности, прецизирала је Пауновић. 

Жене са инвалидитетом, којих има више од 400.000 у Србији су у још осетљивијем положају и у повећаном ризику од вишеструке дискриминације. Нижег су степена образовања од жена без инвалидитета или мушкараца са инвалидитетом, мање се вреднује њихов рад и имају мање плаћене професионалне позиције. 

Оне чешће остају ван брака, касније се удају и често се разводе, чешће су жртве насиља у породици, док се у пракси дешавало да се старатељсво над децом чак и овим случајевима пре додели мушкарцу који је вршио насиље него жени са инвалидитетом. Та пракса ће бити промењена, а Влада ће наставити ради на њиховом економском оснаживању и развијању услуга подршке.