Активности у оквиру пројекта ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација''

У просторијама организације  Центар за права детета, у среду 9. маја 2018. године, одржан је састанак у оквиру пројекта ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација''.

Тема састанка било је даље развијање инструмента за праћење добијених препорука Комитета за права детета, као и креирање индикатора који би олакшали праћење самог процеса испуњавања препорука. Чланице Коалиције за мониторинг испуњавања права детета, започеле су рад на развијању индикатора, а овом приликом дискутовано је о могућности одржавања консултација са државним ресорима у циљу усаглашавања истих.

У наредном периоду планирано је одржавање тематских радионица како би се већи број организација цивилног друштва активно укључио у процес израде индикатора.

Састанку су, поред директорке и представника Центра за права детета, присуствовали независни експерти, представници организација Астра, Београдског центра за људска права, Центра за социјалну политику, Ужичког центра за права детета и Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

 

Пројекат ''Праћење примене препорука Комитета за права детета Уједињених нација'' подржан је од стране Канцеларије УНИЦЕФ у Србији, а спроводи га организација Центар за права детета уз подршку Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије. Циљеви пројекта усмерени су на унапређење праћења препорука Комитета за права детета Уједињених нација кроз сарадњу јавног сектора, организација цивилног друштва и деце.