Годину дана извештавања о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Влада Србије посвећена је спровођењу свих обавеза које су утврђене Акционим планом за остваривање права националних мањина, изјавила је директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

Први извештај о спровођењу Акционог плана изређен је пре годину дана, а Пауновић је подсетила да је Влада 3. марта 2016. године усвојила овај документ са циљем да се обезбеди пуна примена свих прописа за заштиту националних мањина и унапређење њиховог положаја. Акциони план дефинише бројне мере из различитих области друштвеног живота које су од значаја за националне мањине, јасне циљеве и рокове, као и неопходан институционални оквир и финансијска средства за спровођење. Извештавање о спровођењу свих активности врши се тромесечено, што је велики задатак за све учеснике у овом процесу.

Извештавање о спровођењу Акционог плана Канцеларија за људска и мањинска права обавља континуирано, а извештаји се достављају Савету за националне мањине, Савету за спровођење Акционог плана за ПГ 23 и Координацији националних савета националних мањина, изјавила је Сузана Пауновић.

До сада је израђено 5 извештаја којима су обухваћене активности у 2016. години, као и активности у прва три квартала ове године, и у току је рад на припреми извештаја за четврти квартал 2017. године.

Сузана Пауновић је посебно истакла да се у просеку током квартала разматра око 60 појединачних извештаја који садрже преглед реализације обавеза за просечно 100 активности које на реализацију доспевају током извештајног периода. У просеку се реализује изнад 65% доспелих активности током периода извештавања.

Проценат одзива носилаца активности у сталном је порасту, те је за пети извештај 89% носилаца активности доставило прилоге, у поређењу са првим извештајем када их је 79% доставило, истиче Пауновић. Акциони план предвиђа 80 носилаца активности, међу којима су министарства и други надлежни органи, национални савети националних мањина, покрајинске институције, високошколске установе, невладине организације, регулаторна тела итд. Током ове године у извештавање је укључено и 76 мултиетничких јединица локалне самоуправе и 53 савета за међунационалне односе.

Извештаји су доступни, на српском и енглеском језику, на сајту Канцеларије за људска и мањинска права. У циљу што веће доступности, Први извештај о спровођењу Акционог плана преведен је на 11 језика националних мањина који су, поред српског језика, у службеној употреби у Републици Србији (албански, босански, бугарски, мађарски, македонски, румунски, русински, словачки, хрватски, црногорски и чешки језик) и такође је доступан на сајту Канцеларије.