Гостовање директорке Пауновић у Дневнику 3 на РТС-у

Београд, 29. март 2018. - Гостујући на РТС-у, директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић изјавила је да је Комитет УН за права детета упутио Србији 41 препоруку шта треба да се уради да би се додатно унапредила Конвенција о дечијим правима, међу којима је и препорука да се забрани телесно кажњавање деце.

На седници Одбора за права детета Скупштине Србије, на којој је било речи о другом и трећем периодичном извештају Владе Србије о примени Конвенције о правима детета, Пауновић је рекла да је и раније било сугестија да се то учини у оквиру препорука о спречавану насиља над децом а да постоји препорука надлежних комитета УН да се у закон мора унети одредба да се забрани физичко кажњавање деце.

Према њеним речима, препоруке се односе и на смањивање броја деце смештених у институције, што је област у којој је Србије већ постигла завидне резултате кроз омогућавање деци без примарне породице да се лакше интегришу у алтернативне.

Сузана Пауновић је навела да ће то омогућити да се праћење примене препорука обавља и преко Владиног савета и преко невладиног сектора.