ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Обавештавамо вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, започело поступак јавних консултација о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина.

Округли столови поводом јавних консултација одржани су:

  • 29. новембра 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине (сала на другом спрату),
  • 4. децембра 2017. године у Новом Пазару у згради Културног центра, Стевана Немање 2 и
  • 5. децембра 2017. године у Бујановцу у згради Дома културе, Карађорђа Петровића 115.

Округли столови биће одржани и

  • 7. децембра 2017. године у Петровцу на Млави у згради Дома културе, Петра Добрњца 179
  • 15. децембра 2017. године у Суботици, у згради нове општине, сала 1, Трг Лазара Нешића 1 и
  • 18. децембра 2017. године у Београду у Палати Србије, сала Србија.

 

Радни текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, у форми прегледа одредаба које се мењају односно допуњују можете преузети на следећем линку: Радни текст Нацрта закона

Коментари и сугестије на радни текст Нацрта закона, као и пријаве за учешће на јавним консултацијама, са јасном назнаком за који округли сто се пријава односи, достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе на мејл адресу: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs.

Путне трошкове на округлим столовима учесници сносе сами.

Агенда - Јавне консултације - Петровац на Млави