Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената

У оквиру спровођења  Програма који финансира Европска унија “Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", Стална конференција градова и општина расписала је конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената (плана генералне регулације и плана детаљне регулације).

Конкурс је расписан у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења ромских подстандардних насеља на територији Републике Србије.  

Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије која на својој територији има подстандардна ромска насеља; градске општине могу да аплицирају на конкурс у партнерству са Градом оснивачем.

Укупан износ средстава која се распоредјују по овом јавном конкурсу је 7.724.997,00 динара.  

Конкурс је отворен до 15. јуна 2018. године.

Више информација о конкурсу можете пронаћи на линку: https://bit.ly/2L4drf9