Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

Други и трећи периодични извештај о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, за период 2007 - 2009. године, који је Влада Републике Србије усвојила 16. децембра 2010. године и који је прослеђен надлежним телима УН, биће представљен на 55. заседању Комитета за елиминацију дискриминације жена у Женеви, 18. јула 2013. године.