Локалне самоуправе имају важну улогу за остваривање права мањина

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је данас у Новом Саду да локалне самоуправе у Србији, у којима живе припадници националних мањина, имају кључну улогу у остваривању њихових права. Пауновић је отварајући обуку посвећену извештавању о Акционом плану за остваривање права националних мањина поздравила напоре Владе АП Војводина на пољу ефикаснијег остваривања права свих грађана који живе у покрајини, посебно истичући посвећеност покрајинске власти на сталном унапређењу остваривања права националних мањина.

Томе у прилог говори и чињеница да данашњој обуци присуствују представници 41 локалне самоуправе у Војводини - истакла је Пауновић. Она је нагласила да је Акционим планом за остваривање права националних мањина, усвојеним 3. марта 2016. године, предвиђено да сви носиоци активности, па и локалне самоуправе у којима живе припадници националних мањина, квартално сачињавају Извештај о спровођењу овог документа у пракси. Кроз обуке Канцеларије за људска и мањинска права прошли су запослени из готово 70 локалних самоупрва од којих се очекује да, у наредном периоду, допринесу бољем увиду у стање на терену.

Процес извештавања смо учинили далеко сложенијим али сам сигурна да ће и извештаји о спровођењу Акционог плана за оставривање права националних мањина значајно добити на квалитету, рекла је Пауновић, подсећајући да се Акциони план  састоји од 11 поглавља и 115 активности које реализују 74 учесника.

Михаљ Нилаш, Потпредседник покрајинске Владе и покрајински секретар за обрзовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице истакао је да су Акционим планом за остваривање права мањина активности дефинисане на начин који обезбеђује јасан, прецизан и хронолошки преглед неопходних измена нормативног и институционалног окира, унапређење административних капацитета, као и потреба за побољшањем пракси и подизања свести.

Њилаш је навео да је циљ обуке да се представници јединица локалних самоуправа упознају са најоптималнијим и најефикаснијим начином извештавања, принципима прикупљања и анализе података и унифицирања извештаја у складу са усвојеном формом Извештаја.

Обуке у Новом Саду организовали су Канцеларија за људска и мањинска права и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.