Међународни дан за елиминацију расне дискриминације

- Образовање и пуна примена антидискриминационих прописа је најбољи начин за елиминацију расне дискриминације, истакла је Сузана Пауновић, директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права поводом Међународног дана за елиминацију расне дискриминације.

Усвојена Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња до 2025. године треба да ојача ефикасност антидискриминационих мера државе и локалних самоуправа, на унапређењу положаја ромске националне мањине. Пауновиц је подсетила да је Влада формирала Координационо тело са циљем ефикасног и координисаног спровођења свих мера и активности утврђених Стратегијом.

Повећане миграције и прилив азиланата и ирегуларних миграната који су обелезили 2016. годину, повећавали су опасност од пораста дискриминације људи пореклом из Африке и Азије, истакла је Пауновиц.

Међутим, грађани Србије нису се дискриминаторно понашали већ су показали висок степен толеранције и солидарности, оценила је Пауновић.

Важно је што су починиоци кривичног дела изазивања расне, националне, етничке и верске нетрпељивости преко интернета све ефикасније процесуирани.

Пауновић је навела да је у Србији створен правни и институционални оквир за спровођење Конвенције о укидању свих облика расне дискриминације Уједињених Нација.

Држава ће у новембру месецу 2017. године Комитету за укидање расне дискриминације представити Други и Трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације. Извештајем су обухваћени сви актуелни механизми и мере које је држава успоставила и спроводи у циљу заштите становништва од расне дискриминације.

Наша држава је прошла и кроз пети циклус мониторинга Комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ), у оквиру којег је констовано да су власти унапредиле законодавни оквир за  заштиту од говора мржње кроз нову одредбу у Кривичном законику, којом се подстицање на расистичко, хомофобично и трансфобично понашање сматра отежавајућом околношћу. Похваљени су напори надлежних власти у обезбеђивању приступа основим правима ромској заједници, кроз упис у матичне књиге рођених. ЕКРИ је оценила да су развијене добре праксе за повећање стопе уписа у школу за ромску децу, као и за брзу интервенцију у случајевима изостанака из школе, као и да су по први пут на свеобухватан начин мапиране потребе у погледу инфраструктуре у ромским насељима и усвојена стратешка документа за унапређење услова становања Рома.

Генерална скупштина Уједињених нација је пре 46 година, 21. март прогласила празником, сматрајући да је потребно да све државе света уједине напоре како би се елиминисали сви облици расне дискриминације.

Тог дана је 1960. године полиција убила 69 људи који су учествовали у мирним демонстрацијама против закона који су подржавали апартхејд у Јужној Африци.