Нацрт извештаја за трећи циклус УПР-а

Канцеларија за људска и мањинска права израдила је Нацрт извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа Савета за људска права (УПР).

У изради извештаја учествовала су ресорна министарства и службе Владе, односно контакт особе и заменици контакт особа који су задужени у Савету за праћење примене препорука механизама УН за људска права, којима се посебно захваљујемо на доприносу и посвећености на изради овог документа.

Од априла месеца, када је формирана Радна група у Канцеларији за људска и мањинска права за израду државног извештаја за III циклус УПР-а,  одржано је девет консултативних састанака са контакт особама задуженим за израду државног извештаја.

Такође, обављене су консултације са независним државним органима, као и са организацијама цивилног друштва о начину уључивања у израду државног извештаја.

Организације цивилног друштава, Комитет правника за људска права, Амиту, Центар за права детета дале су свој допринос изради државног извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, подацима са терена који говоре о остваривању права детета, жена и старијих, као и виђењем своје улоге у спровођењу препорука, али како Влада и локалне самоуправе могу да унапреде процес имплементације и праћења препорука које Србија добија од механизама УН за људска права.

Значајну подршку пружиле су Канцеларија Високог комесара за људска права и Мисија ОЕБС у Србији.

На седници Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права 31. октобра 2017. године ће бити представљен Извештај Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа где ће, поред чланова Савета, бити позвани сви релевантни актери.
 

Нацрт извештаја за трећи циклус УПР-а

Нацрт Анекса за УПР