Одржан пети састанак Управног одбора твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“

Отварајући пети састанак Управног одбора твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да се активности на пројекту редовно спроводе, истичући као веома успешну сарадњу са Повереником за заштиту равноправности и партнерима из Аустрије и Словеније на реализацији пројекта.

Састанку су присуствовали још и Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, Станко Балух, директор Канцеларије за националне мањине Републике Словеније, Барбара Лигл, стална саветница за твининг, Зорана Вујић из Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније Министарства финансија, као и други представници свих партнера на пројекту.

Теме састанка биле су усвајање кварталног извештаја за период септембар-новембар 2016. године, оперативног пропратног плана за наредни период, као и анализа других текућих питања у вези са спровођењем твининг пројекта.

Кључне активности које су реализоване у претходном кварталном периоду су студијска посета Словенији која је организована за делегацију Канцеларије. Циљ посете је био упознавање са институционалним и законским оквиром Републике Словеније за остваривање права националих мањина, као и кључним актерима у домену очувања културне аутономије мањинских народа.

Такође, у овом периоду отпочела је и припрема кампање за промоцију права националних мањина у Републици Србији, као и припрема обука за представнике националних савета националних мањина у домену добрих управљачких пракси и финансијског пословања. У склопу активности које се реализују са Повереником за заштиту равноправности отпочела је израда техничких спецификација за нову базу података за службу Повереника која треба да омогући квалитетније прикупљање података о случајевима дискриминације и лакше праћење примене препорука Повереника.

Урађена је и анализа резултата раније спроведеног  истраживања о ставовима грађана и грађанки Србије о дискриминацији којом је утврђено на које начине ове резултате Повереник може да користи у свом свакодневном раду као и на које начине ове резултате ваља користити за потребе јачања свести грађанки и грађана Србије о дискриминацији и постојању механизама који постоје да за борбу против неравноправности.

Наредни састанак Управног одбора твининг пројекта заказан је за крај фебруара наредне године.