Одржана радионица „Индикатори за успешну примену препорука уговорних тела УН за људска права“

Врдник, 25/26. јун 2018. - Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије и председница Савета Владе за праћење примене препорука механизама УН за људска права отворила је дводневну радионицу „Индикатори за успешну примену препорука уговорних тела УН за људска права“.

Пауновић је истакла да је циљ радионице додатно унапређење капацитета Републике Србије за прикупљање и дистрибуирање података у области људских права кроз развијање индикатора за препоруке у области људских права које Србија добија од Уједињених нација.

Она је указала да је систематичност у праћењу УН препорука за људска права уведена кроз рад Савета на нивоу Владе. Овај механизам, који је Србија развила као једина држава у региону и једна од ретких држава у свету, похваљен је од Савета за људска права УН приликом Универзалног периодичног прегледа који је наша држава прошла у јануару ове године.

У циљу додатног јачања успостављеног механизма, али и ефекаснијег рада ресорних министарстава и институција развијен је План испуњавања препорука. План садржи по први пут на једном месту евиденцију свих 403 препорука уговорних тела и Савета УН за људска права, предузете активности на њиховом испуњењу, одговорне институције које учествују у испуњавању, рокове за реализацију препорука, примедбе организација цивилног друштва које су механизмима УН за људска права достављале алтернативне извештаје и других релевантних актера.

Како објашњава Пауновић, да би у План активности могао да осликава утицај  политика и закона како на националном тако и на локалном нивоу у односу на остваривање људских права осетљивих друштвених група, потребно је у исти укључити индикаторе, којима ће се на објективан начин ценити оствареност препорука.

Развијање индикатора, као средства праћења мерљивог учинка ресора задужених за имплементацију добијених препорука, додатно ће допринети целом процесу и мониторингу спровођења истих, изјавила је Пауновић.

Пауновић истиче да је управо из тог разлога важно да их развијамо у инклузивном процесу, који укључује и представнике ресорних државних органа задужених за реализацију препорука, организација цивилног друштва и независних државних органа.

Коришћење одговарајућих индикатора у области људских права омогући ће да се постигне објективна процена сопственог напретка постигнутог у осигуравању уживања људских права, навела је Пауновић.

Обуке је организовала Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије уз подршку Тима УН за људска права у Србији и Мисије ОЕБС у Србији.

Обукама су, поред контакт особа и заменика контакт особа у Савету, присуствовали и представници организација цивилног друштва које активно учествују у раду Савета и које су потписнице Меморандума о сарадњи са Саветом, представници Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, Тима УН за људска права у Србији и Мисије ОЕБС у Србији.