Пауновић и Сен Лот потписали двогодишњи Меморандум о разумевању

Београд, 17. новембар - Испред Канцеларије за људска и мањинска права, в.д. директора др Сузана Пауновић и испред Дечијег фонда уједињених нација, директор Канцеларије за Републику Србију Мишел Сен Лот, потписали су данас двогодишњи Меморандум о разумевању.

Циљ сарадње је пружање подршке раду Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права кроз веће укључивање организација цивилног друштва у овај процес.

Посебан акценат будуће сарадње биће на спровођењу препорука Комитета за права детета.

Пауновић је истакла значај подршке коју УНИЦЕФ пружа Канцеларији за људска и мањинска права у настојањима да се у пуној мери примене постојећи закони којима су дефинисана права деце, као и да се развијају нови модели подршке деци и породицама са децом.

Мишел Сен Лот је истакао да је заједнички циљ УНИЦЕФ-а и Владе Републике Србије да свако дете у Србији оствари своја права и да ће УНИЦЕФ наставити да подржава активности Владе које треба да допринесу остваривању овог циља.