Пауновић: Наставља се заједнички рад у области људских права

Београд, 5. јул 2018. године - Отварајући седму седницу Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права, председница Савета Сузана Пауновић је истакла да Савет у пуном капацитету наставља да континуирано прати спровођење обавеза које је наша држава преузела у области заштите и унапређења стања људских права према УН.

Чланови Савета су у присуству независних државних органа, удружења грађана и међународних организација разматрали спроведене активности од последње седнице Савета, као и обавезе које треба спровести у наредном периоду када је у питању спровођење препорука Уједињених нација.

Она је обавестила чланове Савета и присутне да је Савет за људска права УН 29. јуна 2018. године, на свом 38. заседању у Женеви усвојио Извештај за Републику Србију, чиме је практично завршен Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа Србије. 

Усвајању извештаја, претходила је дебата у којој је учествовало 12 држава чланица УН. Поред држава чланица УН, у дебати је учествовало и шест међународних невладиних организација цивилног друштва.

Савет за људска права у извештају за Србију констатовао је да је наша земља показала посвећеност заштити људских права начином на који се припремала и учествовала у Трећем циклусу УПР. Најбољи показатељ ове тврдње јесте јачање институционалних капацитета у припреми за цео процес, јачање самог извештајног процеса, укљученост свих релевантних домаћих актера у припреми за Трећи циклус, као и висок ниво сарадње који је постигнут међу њима.

Посебна пажња на седници Савета посвећена је изради индикатора за успешну примену препорука уговорних и других тела УН за људска права.

Коришћење одговарајућих индикатора у области људских права, као средства за мерење учинка, омогућиће да се постигне објективна процена сопственог напретка постигнутог у осигуравању уживања људских права, навела је Пауновић.

Пауновић истиче да је управо из тог разлога важно да их развијамо у инклузивном процесу, који укључује и представнике ресорних државних органа задужених за реализацију препорука, организација цивилног друштва и независних државних органа.

Соња Тошковић, извршна директорка Београдског центра за људска права је истакла значај сарадње владиног и невладиног сектора као партнера у овом сложеном процесу, јер нам је циљ исти а то је унапређење стања људских права.

Пауновићева је упознала чланове Савета и присутне да је поводом обележавања 70. годишњице Универзалне декларације о људским правима, Канцеларија за људска и мањинска права покренула националну кампању у сарадњи са Тимом УН у Србији.

Седници су, поред чланова Савета, присуствовао и експерт у УН Комитету за права особа са инвалидитетом Дамјан Татић, представници Тима за људска права УН у Србији, Уницефа, Народне скупштине Републике Србије, независних државних органа, организација цивилног друштва са којима Савет има закључене меморандуме о сарадњи и организацијама које су исказале иницијативу да кроз форму меморандума ојачају сарадњу са Саветом.