Пауновић: Нови меморандуми о сарадњи са НВО

Председница Савета Владе за праћење УН препорука Сузана Пауновић потписала је меморандуме о сарадњи са невладиним организацијама које се баве питањима заштите и унапређења људских права, чиме је формализована сарадња са укупно 12 невладиних организација.

Раду Савета прикључило се још четири невладине организације: Национална организација особа са инвалидитетом, Међународна мрежа помоћи (ИАН), Иницијатива за социјална и економска права А11 и АСТРА. Свака од организација се бави у својој области унапређењем поштовања људских права и прати спровођење домаћих прописа и јавних политика, као и спровођење препорука уговорних тела и других механизама УН за људска права.

Пауновић је навела да Национална организација Србије броји више од 870.000 чланова и да је за Савет посебно значајно јачање сарадње са овом организацијом у циљу свеобухватнијег праћења свих препорука УН у области права особа са инвалидитетом.

Међународна мрежа помоћи је више од 20 година посвећена пружању помоћи избеглицама, расељеним лицима и другим угроженим и маргинализованим категоријама становништва и жртвама тортуре.

Иницијатива за социјална и економска права А11 се бави унапређењем поштовања економских и социјалних права, посебно маргинализованих и дискриминисаних група.

АСТРА је дугогодишњи партнер Владе у борби против свих облика трговине људима и експлоатације, нарочито женама и децом, као и ефикасном потрагом за несталом децом. АСТРА је такође дала свој допринос приликом израде државног извештаја Србије за Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа.

Пауновић је истакла значај сарадње коју Савет остварује са организацијама цивилног друштва, нагласивши да је Савет који је успостављен пример добре праксе на шта је указао и велики број земаља чланица УН приликом представљања извештаја у Женеви у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа.

Савет се заснива на принципу транспарентности и инклузивности, а то потврђује и чињеница да у његовом раду учествују организације цивилног друштва, међународне организације и независна тела, оценила је Пауновић, додајући да је циљ обезбеђење континуитета напретка у области људских права.

Представници невладних организација су истакли да процес потписивања меморандума и учешће у Савету виде као додатни вид јачања сарадње у области праћења препорука УН за људска права и простор за унапређење рада у областима којима се свака од њих појединачно бави.

Владин Савет за праћење примене препорука УН за људска права је јединствена платформа за дијалог владиних и невладиних актера када је у питању спровођење и праћење спровођења међународних обавеза у области људских права. Од 2014. године, када је успостављен Савет, свих шест уговорних тела УН пред којима су разматрани државни извештаји, као Савета за људска права УН као најважније тела УН у области људских права, похвалиле успостављање и рад овог механизма.