Пауновић: Подигнут квалитет извештавања о спровођењу АП за мањине

Београд, 12. март 2018. године - Отварајући састанак поводом представљања Шестог извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да се овај извештај односи на IV квартал 2017. године и да се спровођење активности из Акционог плана за мањине редовно прати.

Пауновић је навела да од 76 носилаца активности њих 11 није доставило своје прилоге за овај циклус извештавања, од чега су 8 национални савети националних мањина.

Према њеним речима, 66% доспелих активности за овај извештајни период је реализовано или се успешно реализује.

Након одржаних обука у претходном периоду које су имале циљ да подигну квалитет извештавања, директорка Канцеларије је истакла да је прилоге за Шести извештај о спровођењу АП за мањине доставило 40 јединица локалних самоуправа и 20 савета за међунационалне односе.

Пауновић је подсетила да је Канцеларија наставила са унапређивањем система извештавања о спровођењу Акционог плана, и да Шести извештај садржи и податке о спровођењу активности на локалном нивоу.

У току је прикупљање прилога за Седми циклус извештавања и у наредном периоду Канцеларија ће се усредсредити на даље унапређење система праћења Акционог плана, нагласила је Пауновић, истичући да ће се наставити са подршком свим особама које учествују у процесу извештавања, ради унапређења њиховог рада и међусобне сарадње.

Састанку су присуствовали представници државних органа и институција, међународних организација и националних савета националних мањина.